Ceník platný od 1.6.2024

Smluvní zdravotní pojišťovny Barna Medical s.r.o. jsou: VZP, OZP, VOZP, ZPMV, ČPZP, ZPŠ a RBP Terapií se rozumí provedení výkonů a služeb, které jsou součástí diagnostiky a léčby, avšak nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

V rámci terapie se v návaznosti na indikaci lékařem provádí výkony a služby nehrazené ze zdravotního pojištění, které jsou součástí diagnostiky a léčby; mezi takové výkony se řadí:

O vhodnosti zařazení konkrétního výkonu do terapie rozhoduje lékař za účelem dosažení komplexnosti léčby s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřeby pacienta. Rozsah, délku a způsob léčby stanovuje po vyšetření pacienta lékař (následně po dohodě s pacientem). Zdravotní služby, na jejichž úhradu má pojištěný pacient nárok z veřejného zdravotního pojištění, vyúčtovává Barna Medical, s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcími předpisy, dále též smlouvami uzavřenými mezi ním a příslušnými zdravotními pojišťovnami.

Ceník členství

Typ členství: Cena:
STANDARD 4 000 Kč / rok
PREMIUM 5 000 Kč / rok

I. Ceník komplexní péče pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven:

Název poskytované zdravotní služby, jejíž součástí je terapie nehrazená z veřejného zdravotního pojištění: Běžná cena: Cena při členství
STANDARD a PREMIUM
Vstupní komplexní vyšetření + terapie - MUDr. Barna 1 440 Kč 1 310 Kč
Cílené komplexní vyšetření + terapie - MUDr. Barna 1 250 Kč 1 140 Kč
I. kontrolní vyšetření + terapie - MUDr. Barna 1 140 Kč 1 040 Kč
II. kontrolní vyšetření + terapie - MUDr. Barna 910 Kč 830 Kč
III. kontrolní vyšetření + terapie - MUDr. Barna 790 Kč 720 Kč
Vstupní komplexní vyšetření ortopedem + terapie + speciální komplexní edukace pacienta - MUDr. Smetana 1 140 Kč 1 040 Kč
Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie - MUDr. Smetana 790 Kč 720 Kč
Vstupní komplexní vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 250 Kč 1 140 Kč
Kontrolní vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 140 Kč 1 040 Kč
Kontrolní vyšetření - ostatní lékaři 910 Kč 830 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min) 980 Kč 890 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min) 640 Kč 580 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min) 680 Kč 620 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min) 1 280 Kč 1 160 Kč
Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min) 460 Kč 420 Kč

II. Ceník nehrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění

Název poskytované zdravotní služby, která je nehrazená z veřejného zdravotního pojištění Běžná cena: Cena při členství
STANDARD a PREMIUM
ACP - léčba vlastní plazmou, 1 aplikace 3 100 Kč 2 820 Kč
ACP - léčba vlastní plazmou, 2 aplikace 5 310 Kč 4 830 Kč
Kolagenová injekce 420 Kč 380 Kč
Protizánětlivá myorelaxační infuze 910 Kč 830 Kč
Vit. C 1 020 Kč 930 Kč
Multivitamín 790 Kč 720 Kč
Individuální korekční spinální cvičení do mobilu 1 490 Kč 1 350 Kč
Rázový ultrazvuk, 10-15 min 790 Kč 720 Kč
Fokusovaný rázový ultrazvuk, 20-25 min 1 610 Kč 1 460 Kč
Myofasciální rázový ultrazvuk,20-25 min (+15 min MF techniky) 1 140 Kč 1 040 Kč
Oscilace, 10 min 680 Kč 620 Kč
Nízkofrekvenční ultrazvuk, 40 min 1 330 Kč 1 210 Kč
Nízkofrekvenční ultrazvuk, 20 min 1 020 Kč 930 Kč
Tecar, 20 min 910 Kč 830 Kč
Vysokovýkonná laserová sprcha, 5-10 min 680 Kč 620 Kč
Magnetická indukce, 10 min 680 Kč 620 Kč
Speciální přenosný magnet (půjčovné za den/ záloha) 910 Kč / 5 000 Kč 830 Kč / 5 000 Kč
Sportovní a klasická masáž (30 min) 560 Kč 510 Kč
Sportovní a klasická masáž (45 min) 790 Kč 720 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci - testování svalových funkcí pacientů léčených u nás 910 Kč 830 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci - testování svalových funkcí sportovců 1 380 Kč 1 250 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci + LTV 1 020 Kč 930 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (vstupní) + cena stélky dle přiloženého seznamu 1 840 Kč 1 670 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (kontrolní) 910 Kč 830 Kč
Imoove, 45 min 910 Kč 830 Kč
Postcovidový terapeutický balíček (vysokovýkonná laserová sprcha, magnetická indukce, 30 min komplexní pohybová terapie) 1 840 Kč 1 670 Kč
Kompresní lymfodrenážní kryoterapie, 20 min 220 Kč 200 Kč
Kryoshoc, 15 min 680 Kč 620 Kč
Kryoshock beauty, 30 min 910 Kč 830 Kč
Lymfotouch, 20 min 520 Kč 470 Kč
LPG, 20 min 910 Kč 830 Kč
LPG, 40 min 1 640 Kč 1 490 Kč
Antigravitační běžecký pás, 45 min 1 380 Kč 1 250 Kč
Spine 3D, 45 min 1 380 Kč 1 250 Kč

III. Ceník komplexní péče pro samoplátce

Název poskytované zdravotní služby, která je nehrazená z veřejného zdravotního pojištění Běžná cena: Cena při členství
STANDARD a PREMIUM
Vstupní komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 2 640 Kč 2 400 Kč
Cílené komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 1 840 Kč 1 670 Kč
I. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 850 Kč 1 680 Kč
II. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 280 Kč 1 160 Kč
Vstupní komplexní vyšetření ortopedem + terapie + speciální komplexní edukace pacienta, MUDr. Pavel Smetana 1 380 Kč 1 250 Kč
Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie, MUDr. Pavel Smetana 910 Kč 830 Kč
Vstupní komplexní vyšetření + terapie, ostatní lékaři 1 970 Kč 1 790 Kč
Kontrolní vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 490 Kč 1 350 Kč
Cílené vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 100 Kč 1 000 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min) 1 490 Kč 1 350 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min) 900 Kč 820 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min.) 1 070 Kč 970 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min 1 690 Kč 1 540 Kč
Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min.) 650 Kč 590 Kč
Komplexní diagnostika sportovce (dospělí a děti nad 150 cm) 5 670 Kč 5 150 Kč
Komplexní diagnostika sportovce (děti do 150 cm) 4 050 Kč 3 680 Kč

Barna Medical s.r.o. si vyhrazuje právo na aktualizaci a změny Ceníku za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). VOP a Ceník včetně změn a aktualizací se zpřístupňují na recepci Barna Medical s.r.o.