Telefon / Phone
+420 731 682 650
+420 731 682 651

Terapeuti

Mgr. Štěpán Čechák

fyzioterapeut 

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • McKenzie metoda MDT (A-D 2017 – 2019, E. Nováková, G. Supp)
 • Koordinačně zátěžová kinezioterapie  (A-C Rehaeduca 2018 – 2019, Z. Čech, P. Gažák, O. Lunga, E. Králová)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (Rehaeduca 2017, Z.Čech)
 • Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu (Rehaeduca 2019, Z. Čech, M. Dobeš, R. Frei)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (P. Bitnar 2018)

Kongresy a semináře:

 • Seminář využití cvičení ve fitness centrech ve fyzioterapii (Stackeová, 2018)
 • 5. Střešovický podzim (2014)
 • Kladrubské mezinárodní sympozium roboticky asistované neurorehabilitace (2014)
 • Pokroky v biomedicínském inženýrství (SRKP, 2013)

 

Bc. Vladěna Drobílková, DiS.

fyzioterapeut 

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Funkční trénink Core ve sportovní přípravě (Mgr. Michal Peroutka  6/2013, 12/2013)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. REHASPRING 10/2017)
 • Kurz Kinesio Taping (Renata Smejkalová- Ortgroup medical)
 • Propriofoot Concept - Segmentální proprioceptivní stimulace nohy ( Bc. Eva Baranová, DiS. REHASPRING  9/2017)

 

 

 

Sylva Fišarová, DiS.

fyzioterapeut 

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Spiraldynamik  Basic Med  (Lenka Kazmarová 11/2013)
 • Silový tréning - Spiraldynamik (Oliver Hartelt 4/2014)
 • Kurz diagnostiky  a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová Ph.D 12/2011)
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (Jarmila Čápová 5/2005)

Kongresy a semináře:

 • Konference Sportovní výživa, Institut klinické a experimentální medicíny Praha (2014)
 • VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (2014)
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2016)
   
 

 

Mgr. Jana Hančová

fyzioterapeut 

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Podiatrie - fyzioterapie nohy (Mgr. Pavla Rybová 11/2018)
 • Možnosti terapie ramenního kloubu dle konceptu BPP (Jarmila Čápová 05/2018)
 • DNS sport I-III (Mgr. Michal Truc, Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. , Mgr. Oldřich Chramosta 06-12/2018)
 • Komplexní přístup v terapii trigger pointů s bližším pohledem na posturální a vývojovou kineziologii (odb. as. Mgr. Petr Bitnar 03/2013)

Kongresy a semináře:

 • Scientia Movens, Praha (2017)
aktivní účast: Hančová, J.: Hodnocení dynamické stability kolenního kloubu po plastice ACL pomocí inerciálních senzorů
 • Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad, Praha (2015)
 • Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii, Olomouc (2014)
   
 

 

Bc. Michaela Chalušová

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová, 2015)              
 • Funkční testování a trénink pro fyzioterapeuty (PhDr. Petra Vondrášová, Ph.D., 2014)                            
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Bc. Soňa Balcárková, 2013)
 • Spiraldynamik ® (Basic Med, Lenka Kazmarová, 10/2016)

 

 

 

 

 

 

 


Bc. Lenka Kaľátová

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Viscerální manipulace - pánev ( Bc.Alena Zapletalová, 1/2018)
 • Viscerální manipulace - hrudní dutina (Bc.Alena Zapletalová, 3/2018)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného sytému (Bc.Vlasta Bezvodová, 10-12/2017)
 • Viscerální manipulace - břišní dutina (Bc.Alena Zapletalová, 10-11/2017)
 

 

Mgr. Barbora Krajsová

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Koncept dle Bruggera (PaedDr. Pavlu CSc.)
 • Kinesiotaping (Surova)
 • Posturalni terapie - propriomed (MUDr. Eugen Rasev)
 • Instruktor pilates I. a II. level (Renata Sabongui)

 

 

 

Mgr. Marta Králová

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 

 • Absolvent VM1 kurzu a četných seminářů na viscerální, neurální i vaskulární manipulaci dutiny břišní, hrudníku a pánve (školitel z Barral institutu) 2012-současnost
 • Reflexní masáž plosky se zaměřením na lymfatické cesty (B. Hrubá, 2014)
 • Diagnostika a léčba trigger pointů; Viscerosomatické vztahy břišní dutiny se zaměřením na gastroduodenální reflux (Bitnar, 2013)
 • Centrovaná postura s pohledu vývojové kineziologie (B. Fischerová, 2012)
 

 

PhDr. Kryštof Kuba

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (Mgr. Věra Verchozinová  4/2013 – 1/2014 )
 • Kurz léčby metodou L. Mojžíšové (PhDr. Haladová, 1 – 2/ 2014 )
 • Kurz MDT dle McKenzieho - blok A (Eva Nováková cert. MDT 5/2014)
 • Školící stáže u prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. (2010-2012)
 

 

 


 

Bc. Petr Strnad

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Akrální koaktivační terapie ACT® I. – III. (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD. 02-06/2014)
 • Posilování a strečink ve fyzioterapii -  A-C  (PeaDr. Petr Tlapák, CSc., Mgr. Zdeněk Čech 06/2013-02/2014)
 • Viscerosomatické (viscerovertebrogenní) vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 05/2013)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 5/2014)

Kongresy a semináře:

 • II.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2014)
  aktivní účast: Kuba K., Strnad P. : Naše zkušenosti v léčbě svalových poranění ve vrcholovém sportu
 • III.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2015)
  aktivní účast : Strnad P. : Přímá aplikace oxidu dusnatého na svalová poranění
 • Vertebrogenní obtíže z pohledu konzervativního postupu: Prof. Paedr. Pavel Kolář, Ph.D. (2013)
 • Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních pohybového aparátu, Praha (2017)
  aktivní účast: Strnad P.: Diagnostika a léčba svalových poranění dolních končetin

Publikace a články:

 • Základní péče o tělo z pohledu fyzioterapeuta. Barna M.,Strnad P., Fighter’s Magazine 3/2014
 • Regenerace. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 5/2014
 • Bojové umění a péče o tělo. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 7/2014
 • Dechová rehabilitace v rámci sportu. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 7/2014


Mgr. Pavlína Svatošová

fyzioterapeut 

 • Externí vyučující, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Institut postgraduálního  vzdělávání ve zdravotnictví (2010 - 2014)

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Bazální programy ve fyzioterapii 1. -  2. část (Jarmila Čápová, 02-03/2006)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová, 04/2008)
 • Léčba ženské funkční sterility podle L. Mojžíšové (Bc. Vlasta Bezvodová, 09/2008)

Kongresy a semináře (výběr):

 • Holistická aromaterapeutická masáž I, Praha (2016)
 • „Zdravé obouvání“, Praha (2015)
 • IX. Vinohradské odpoledne „Fyzioterapie a fitness“, Praha (2013)
 • VIII. Vinohradské odpoledne „Vrozené a získané vady dětského věku“, Praha (2012)
 

 

Mgr. Martin Šlajchrt

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Terapeutický koncept BPP (J. Čápová, 2-5/ 2015)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (K. Košťálová, 1-12/2012)
 • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové 1,2 kurz ( E.   Hladová, V. Jedličková)
 • Terapie gastroezofageálního traktu refluxu jícnu a dalších poruch jícnu (P. Bitnar, 10/2014)

 

 

 

 

 

 

 


 

Mgr. et Ing. Kateřina Vélová 

fyzioterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • DNS –  A,B,C,D (8/2015-11/2017, Mgr. Geržová, Mgr. Havlíčková, Prof. PaeDr. Kolář, Phd, Mgr. Oplatková, Mgr. Veselá, Mgr. Ujcová)
 • Diagnostika a terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (6/2014 odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2017, část A, B1, Mgr. Vlčková, Mgr. Špaňhelová)
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové kurz A,B,C  (9/2014 -11/2014 Mgr. Ludmila Dítětová)

Kongresy a semináře:

 • Využití DNS v józe (Mgr. Ježková 5/2016)
 • Kineziologie páteře (Mgr. Lepšíková 10/2015)
 

 

 

 

Hana Koutová, DiS.

diplomovaná zdravotní sestra, lymfoterapeut 

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Manuální lymfodrenáže (Flandera, 2010)
 • Kurz Reflexní lymfodrenáže (buď fit studio, 2014)
 • Baňková masáž (ReFit, 2008)
 • Kinesio-taping lymfatického systému (Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera, 2011)

Kongresy a semináře:

 • Kongres České angiologické společnosti (2014)
 • Kongres České lymfologické společnosti: Lympho (2015)
 • Česká asociace sester region Praha, FN Motol (2014)
  aktivní účast: Koutová H.: Role lymfodrenáže a poúrazových stavů
 • Česká asociace sester region Praha, FN Motol (2015)
  aktivní účast: Koutová H.: Lymfoterapie v praxi
 

 

Lucia Strenková

lymfoterapeut

Kurzy odborného vzdělávání (výběr):

 • Klasické masáže (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2004)
 • Manuální lymfodrenáže (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)
 • Estetické formování postavy (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)
 • Zájmový kurs Měkkých technik (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)

Kongresy a semináře:

 • Kongres České lymfologické společnosti: Lympho (2010, 2011, 2012, 2013, 2015)
 • Kongres České angiologické společnosti (2014)
 • Kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (2012)
  aktivní účast: Strenková L.:  Proč je dnes lymfodrenáž základní součástí RHB po ASK a traumatech
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2012,2016)

 

 


 

Monika Štíbrová

lymfoterapeut a masér

Kurzy odborného vzdělávání:

 • Sportovní masáž (Středisko vzdělávání Belgická ul.,na základě akreditace Min.škol.,mlád.a těl., 1991)
 • Manuální lymfodrenáže (Flandera, 2005)
 • Trigger points (EduSpa College, 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

S čím můžeme pomoci?

Jednoduše nás kontaktujte a my Vám zavoláme zpět!

Jak akutní je Váš stav?
čerstvé zranění
chronický problém
jiná akutnost
Souhlasím s použitím osobních údajů*
Uveďte veškeré doplňující informace, které považujete za důležité!

Opište prosím kontrolní text:

Můžete nás také kontaktovat na tel. +420 731 682 650
nebo nám napište na email info@barnamedical.cz

FAQ

Specializujete se pouze na sportovce a sportovní medicínu?
Neléčíme pouze sportovce. Dveře jsou u nás otevřeny každému, kdo řeší akutní nebo chronické problémy s pohybovým ústrojím, či ho pouze zajímá prevence. Nesprávné pohybové návyky a s tím spojené nemoci vznikají například i při celodenní sedavé práci u počítače apod.


Mám akutní bolesti zad. Mohu se objednat rovnou k vám?
Ano, můžete. Stačí, když nám ve formuláři na našem webu zanecháte své telefonní číslo a my se Vám do hodiny ozveme. Na akutní bolesti zad se dokonce specializujeme. Díky nejmodernější přístrojové diagnostice a terapii Vám dokážeme velice rychle ulevit od bolesti. Následné rehabilitace sestavená přímo Vám na míru pak pomůže vyléčit skutečnou příčinu problémů.

V čem se odlišujete od ostatních? Proč se mám léčit právě u vás?
Náš přístup je celostní a pohled na pacienta komplexní. Vždy hledáme skrytý původ nemoci či problému. K tomu nám pomáhá i nejmodernější přístrojová diagnostika, kterou máme jako jedni z mála v České republice k dispozici a tím se řadíme ke světové špičce.

 

Spolupracujeme

Smluvní pojišťovny
Newsletter
Budete mít přehled o slevách a pravidelných akcích.
Kontakty

Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov
vstup A/B - 3. patro

Mobil: +420 731 682 650, +420 731 682 651
Email:

Ordinační doba
Pondělí - Pátek od 8:00 do 17:00

Web: BARNA MEDICAL | © BARNA MEDICAL
Covid 19 2