Terapeuti

Bc. Petr Strnad

vedoucí fyzioterapeut

 • Akrální koaktivační terapie ACT® I. – III. (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, PhD. 02-06/2014)
 • Posilování a strečink ve fyzioterapii -  A-C  (PeaDr. Petr Tlapák, CSc., Mgr. Zdeněk Čech 06/2013-02/2014)
 • Viscerosomatické (viscerovertebrogenní) vztahy a viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 05/2013)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 5/2014)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční inhibice (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 05/2014)
 • Základní principy metody R. Brunkow (PhDr. Ingrid  Palaščáková Špringerová, PhD. 11/2011)
 • Aktivní segmentální centrace, stimulace posturálních reakcí (PaeDr. Pavel Švejcar 11/2012)
 • Terapeutické využítí kineziotape (Bc. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka 03/2012)
 • Spirální kineziologie (Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016)
 • Vedení ambulance fyzioterapie (Burianová J.,NCONZO 11/2016)
 • Kurz pro vedoucí fyzioterapie (JUDr. Alena Tobiášová, MBA, NCONZO 12/2016)

Kongresy a semináře:

 • V. Janskolázeňské sympozium (2011)
 • VI. Janskolázeňské sympozium (2012)
 • Vertebrogenní obtíže z pohledu konzervativního postupu: Prof. Paedr. Pavel Kolář, Ph.D. (2013)
 • Novinky v rehabilitační laseroterapii : Asa Laser (2013)
 • II.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2014)
  aktivní účast: Kuba K., Strnad P. : Naše zkušenosti v léčbě svalových poranění ve vrcholovém sportu.
 • III.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2015)
  aktivní účast : Strnad P. : Přímá aplikace oxidu dusnatého na svalová poranění
 • IV.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2016)
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2012,2016)
 • Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních pohybového aparátu, Praha (2017) aktivní účast: Strnad P.: Diagnostika a léčba svalových poranění dolních končetin

Publikace a články:

 • Základní péče o tělo z pohledu fyzioterapeuta. Barna M.,Strnad P., Fighter’s Magazine 3/2014
 • Regenerace. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 5/2014
 • Bojové umění a péče o tělo. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 7/2014
 • Dechová rehabilitace v rámci sportu. Barna M., Strnad P., Fighter’s Magazine 7/2014
 • Tělesnou kondici nezískáte přes noc. Jak si ji vypracovat?,Codrová H.,Hollerová K., Strnad P.,  časopis Zdraví 8/2014
 • Hurá do vody! Strnad P., Skalická A., časopis Zdraví 8/2017
 • Jak funguje tejpování? Strnad P., Skalická A., časopis Zdraví 9/2017
   

 

 

Mgr. Martina Bísková

fyzioterapeut

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (Mgr. Věra Verchozinová 2/2012)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 5/2014)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční inhibice (odb.as. Mgr. Petr Bitnar 05/2014)
 • Aktivní segmentální centrace, stimulace posturálních reakcí (PaeDr. Pavel Švejcar 11/2012)
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence (Bc. Tomáš Dvořák 3/2014)
 • Kineziologie-patokineziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D 11/2013)
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D 8/2011)
 • Terapeutické využití kinesiotapu (Mgr. Silvia Šúrová 3/2010)
 • Dornova metoda a Breussova masáž (MgA. Zuzana Lehrmannová, Jozef Púry 5/2010)
 • Spirální kineziologie ( Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016 )
 • Manuální lymfodrenáž pro fyzioterapeuty ( MUDr. Dagmar Bednaříková, REHASPRING 11/2016)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. REHASPRING 10/2017)

Kongresy a semináře:

 • X. Vinohradské odpoledne "Rehabilitace v kontextu nového tisíciletí aneb odkud kam směřujeme" Praha (2014)
 • Berounský rehabilitační den- Problematika ramenního a kyčelního kloubu, Beroun (2014)
 • XIV. Mezinárodní podiatrické sympozium: Podiatrie a fyzioterapie v praxi, Brno (2015)
  aktivní účast: Bísková M.: Komplexní fyzioterapie nohy u dospělých a cvičení plosky nohy na půlmíčku
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2012, 2016)
   
 

 

Bc. Vladěna Drobílková, DiS.

fyzioterapeut 

 • Funkční trénink Core ve sportovní přípravě (Mgr. Michal Peroutka  6/2013)
 • Funkční trénink Core ve sportovní přípravě Advanced (Mgr. Michal Peroutka 12/2013)
 • Kurz Kinesio Taping (Renata Smejkalová- Ortgroup medical)
 • Propriofoot Concept - Segmentální proprioceptivní stimulace nohy ( Bc. Eva Baranová, DiS. REHASPRING  9/2017)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. REHASPRING 10/2017)

 

 

 

Sylva Fišarová, DiS.

fyzioterapeut 

 • Spiraldynamik  Basic Med  (Lenka Kazmarová 11/2013)
 • Silový tréning - Spiraldynamik (Oliver Hartelt 4/2014)
 • Kurz diagnostiky  a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušová Ph.D 12/2011)
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (Jarmila Čápová 5/2005)
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení (Jarmila Čápová 7/2005)
 • Aplikovaná kineziologie - cvičení na míčích a labilních plochách (Dr. Pavel Švejcar 5/2008)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar 5/2014)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar 5/2014)
 • Terapeutické využití kineziotapu (Mgr. Silvia Šúrová 3/2011)
 • Metodika senzomotorické stimulace - senzomotorika, stabilizace, stabilita I, II ( PHDr. Alena Herbenová 3/2013 )
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy I. (Mgr. Iveta Pallová, Ph.D 4/2010)
 • Pohyb a stabilita ( Mgr. Jan Maryška 3/2011)
 • Forma - funkce - facilitace ( Mgr. Jan Maryška 1/2010)
 • Metody léčby funkčních ženských sterilit I, II (PhDr. Jarmila Novotná 10/2003, 1/2005)
 • Spirální kineziologie ( Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016)
 • Spirální stabilizace páteře 1A,B - SM Systém (Roman Nesvadba 4/2016)
Kongresy a semináře:
 • Konference Sportovní výživa, Institut klinické a experimentální medicíny Praha (2014)
 • VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (2014)
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2016)
   
 

 

Mgr. Pavel Horák

fyzioterapeut 

 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém (Mgr. Tomáš Suchomel, 3/2016)
 • Kurz terapeutického využití kineziotapu (Mgr. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka, 11/2015)
 • Intenzivní kurz minor Peadiatric Physiotherapy (Ad Van Tuijl, Holandsko, 6/2015
 • Workshop terapeuticky zaměřené acroyogy (Tilburg, Holandko, 4/2015)
 • Základy dynamické stabilizace (Mgr. Suchomel, Olomouc, 1/2013 a 1/2014)
 • Kurz Vojtovy metody pro Vysoké školy (RL-Corpus, Olomouc, 9/2013)
 • Základy Akrální koaktivační terapie (PhDr. Špringrovou, Olomouc, 1/2013)
 • Základy Bobathovy metody (Mgr. Kristková, Olomouc, 1/2013)
 • Základy Redcord - metoda Neurac (Mgr. Hamáčková, Prostějov, 10/2012) 
 • Základy PNF (Mgr. Kožušková, Olomouc, 4/2012)
 • Spirální kineziologie ( Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016 )
 • Spiraldynamik, Basic Med (Lenka Kazmarová 11/2016)

Kongresy a semináře:

 • V. absolventská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Téma: Spondylolistéza v bederním úseku páteře (2014)
 • II.ročník Symposia sportovní medicíny , Dříteč (2014)
 • seminář Klininické zájmové skupiny McKenzie metody. Téma: Diferenciální diagnostika periferních kloubů (2015)
 • přednáška - 3 úrovně motoriky, Prof. Paedr. Pavel Kolář, Ph.D., UP v Olomouci (2012, 2013, 2014)    
 • Esence Taiji, Qigong a funkční fyzioterapie, Olomouc  (Dis. Pletánek, 2012, 2013,2016)
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2016)
   
 

 

Bc. Michaela Chalušová

fyzioterapeut

 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (Mgr. Barbara Fischerová, 2015)              
 • Funkční testování a trénink pro fyzioterapeuty (PhDr. Petra Vondrášová, Ph.D., 2014)                            
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Bc. Soňa Balcárková, 2013)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (MUDr. Robert Válka, Bc. Jitka Kobrová, 2013)                                     
 • Kineziologie - patokineziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringerová,  Ph.D.,2012)
 • Základní principy metody Roswithy Brunkow (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringerová, Ph.D., 2012)
 • Statická fyzio diagnostika (Mgr. Lucie Keclíková, 2012)
 • Fit ball & over ball ve fitness skupinových aktivitách (Mgr. Lucie Keclíková, 2012)
 • I. kurz cvičení SM systém (MUDr. Richard Smíšek, 2012)
 • Spiraldynamik ® Basic Med, Lenka Kazmarová, 10/2016
 • Spirální kineziologie ( Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016 )

 

 

 


 

 

 

Bc. Magdaléna Kamarýtová

fyzioterapeut

 • Kineziotaping I svalové techniky a cross tape (Epostape 10/2015)
 • Kineziotaping II korekční techniky (Epostape 10/2015)

 

 

 

 

Mgr. Barbora Krajsová

fyzioterapeut

 • Koncept dle Bruggera (PaedDr. Pavlu CSc.)
 • Kinesiotaping (Surova)
 • Posturalni terapie - propriomed (MUDr. Eugen Rasev)
 • Instruktor pilates I. a II. level (Renata Sabongui)
 • Viscerosomaticke vztahy a visceralni rehabilitace s rozsirenym pohledem na horni cast traviciho traktu (Mgr. Bitnar)

 

 

 

 

Mgr. Marta Králová

fyzioterapeut

 • Spirální kineziologie (Vašíčková, 2015)
 • Absolvent VM1 kurzu a četných seminářů na viscerální, neurální i vaskulární manipulaci dutiny břišní, hrudníku a pánve (školitel z Barral institutu) 2012-současnost
 • Reflexní masáž plosky se zaměřením na lymfatické cesty (B. Hrubá, 2014)
 • Diagnostika a léčba trigger pointů; Viscerosomatické vztahy břišní dutiny se zaměřením na gastroduodenální reflux (Bitnar, 2013)
 • Centrovaná postura s pohledu vývojové kineziologie (B. Fischerová, 2012)
 • Absolvent kurzů od P.Švejcara na aktivní segmentální centraci, zřetězení funkčních poruch, terapii skolióz a kurz terapie dle Mojžíšové (2009-2012)
 • Rehabilitační trénink a funkční sportovní fyzioterapie (B. Tůma, 2011)
 • Manuální lymfodrenáž (Dylevský, E.Hrubá, 2010)
 • Kraniosakrální terapie: I-III (Toušková, 2009-2010)
 • Kurz Manuální terapie a mobilizací (Hanušová, 2009)
 

 

 

 

PhDr. Kryštof Kuba

fyzioterapeut

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (Mgr. Věra Verchozinová  4/2013 – 1/2014 )
 • Kurz léčby metodou L. Mojžíšové (PhDr. Haladová, 1 – 2/ 2014 )
 • Kurz MDT dle McKenzieho - blok A (Eva Nováková cert. MDT 5/2014)
 • Školící stáže u prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. (2010-2012)
 • Komplexní terapie ramene (Monáda, 9/2011)
 • Terapeutické využití kinesiotapu ve sportu (MUDr. et Mgr. Robert Válka, 3/2011)
 • Akupresura – certifikované vyškolení (Monáda, 10/2012)
 • Viscerosomatické a viscerovertebrogenní vztahy, viscerální rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu (Mgr. Petr Bitnar 10/2013)
 • Medical English (Agentura Praha, 2/2014)
 • Vertebrogenní obtíže z pohledu konzervativního postupu (prof. P.Kolář 5/2013)
 • Aktivní segmentální centrace, stimulace postury (Dr. Švejcar, 10/2012)
 • Kurz funkčního tréninku (PhDr. Vondrášová Ph.D. 9/13)
 • Spirální kineziologie (Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016)
 

 

Mgr. Zuzana Kůrková

fyzioterapeut 

 • Komplexní terapie ramenního pletence (2/2014 odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Diagnostika a terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (6/2014 odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Cvičení s overbally a labilními pomůckami (4/2014 Mgr. Markéta Majerová)
 • (Hluboký) systém stabilizace páteře (6/2014 odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (9/2014 odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové kurz A (9/2014 Mgr. Ludmila Dítětová)
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy – Bobath koncept, Affolter, Feldenkreis (11/2014 Vendula Matolínová)
 • Diagnostika a terapie závratí - Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami 
 • rovnováhy (10/2014 PhDr. Ondřej Čakrt, PhD)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové část B a C (11/2014 mobilizace Lp, SI kloubu, terapie pánevního dna, Mgr. Ludmila Dítětová)
 • Terapeutické využití Temtex tapu (2/2015 Bc. Kobrová, MUDr. et Mgr. Válka)
 • Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (3/2015 Mgr. Urban)
 • Využití DNS v józe (8/2015 Mgr. Ježková)
 • Techniky měkkých tkání (5/2015 Mgr. Verchozinová V.)
 • Využití jógy, tchai ji a Čchi gung ve fyzioterapii (6/2015 Dr. Švejcar Pavel)
 • DNS – základní kurz „A“ (8/2015 Mgr. Geržová, Mgr. Havlíčková) 
 • Vývojová kineziologie 3., 4. a 5. trimenon (10/2015 Mgr. Lepšíková)
 • Kineziologie páteře (11/2015 Mgr. Lepšíková)
 • DNS – část „B“ (1/2016, Prof. PaeDr. Kolář, Phd, Mgr. Oplatková)
 • DNS – část „C“ (12/2016, Mgr. Veselá, Mgr. Ujcová).
 • Fyzioterapie po úrazech ve sportu (2/2016 Loic Paris)
 • Manuální lymfodrenáž (4/2017, Mgr. Toušková Helena)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2017, část A, B1, Mgr. Vlčková, Mgr. Špaňhelová)
 • DNS - část "D" (11/2017, Prof. PaeDr. Kolář, PhD, Mgr. Ujcová)

Kongresy a semináře:

 • Využití DNS v józe (Mgr. Ježková 5/2016)
 • Kineziologie páteře (Mgr. Lepšíková 10/2015)
 • Vývojová kineziologie 3., 4. a 5. trimenon (10/2015 Mgr. Lepšíková)
 

 

Dagmar Machálková, DiS.

fyzioterapeut 

 • Kurz diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Bc.Balcárková Soňa 12/2006 - 11/2007)
 • Certifikát kineziotaping I,II, ( Edu Spa Collage - Bc.Kamil Štědrák   11/2012,4/2014)
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie ( Mgr.Fischerová Barbara 6/2012)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibitory (Mgr.Bitnar Petr,  5/2014)
 • Aktivní segmentální centrace, stimulace posturalnich reakcí (Dr.Švejcar Pavel,  11/2012)
 • Viscerosomatické(viscerovertebrogenni vztahy)  a viscerálni rehabilitace s rozšířeným pohledem na horní část trávicího traktu (Mgr.Bitnar Petr, 5/2013)
 • Viscerovertebralni vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr.Bitnar Petr, 5/2014)
 • Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny a nohy ( PhDr. Ingrid Palaščáková  Špringrová PH.D., Mgr.Hana Hájková,  5/2014)
 • Spirální kineziologie ( Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016)
 

 

Mgr. Pavlína Svatošová

fyzioterapeut 

 • Externí vyučující, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Institut postgraduálního  vzdělávání ve zdravotnictví (2010 - 2014)
 • Stabilizace lopatky – kurz (Mgr. Michaela Veverková, IPVZ, 02/2013)
 • Refreshment myoskeletální medicíny (Mudr. Jan Vacek Phd., IPVZ, 11/2012)
 • Stabilizace páteře – praxe (Mgr. Michaela Veverková, IPVZ, 06/2012)
 • Terapeutické využití kinesiotapu (Mgr. Silvia Šúrová, 06/2010)
 • Stabilizace páteře – teorie (Mgr. Michaela Veverková, IPVZ, 04/2010)
 • Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou (stáž 21. 9. -  2. 10. 2009)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového aparátu (Bc. Vlasta Bezvodová, 03 - 06/2009)
 • Léčba ženské funkční sterility podle L. Mojžíšové (Bc. Vlasta Bezvodová, 09/2008)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová, 04/2008)
 • Bazální programy ve fyzioterapii 1. -  2. část (Jarmila Čápová, 02-03/2006)
 • Kurz Halliwickovy metody plavání (Neda Rotar et Rajko Vute, 09/2003)

 

Kongresy a semináře:

 • Holistická aromaterapeutická masáž I, Praha (2016)
 • „Zdravé obouvání“, Praha (2015)
 • IX. Vinohradské odpoledne „Fyzioterapie a fitness“, Praha (2013)
 • VIII. Vinohradské odpoledne „Vrozené a získané vady dětského věku“, Praha (2012)
 • 10. Jandův myoskeletální den, Praha (2012)
 • Škola zad, Praha (2011)
 • VII. Vinohradské odpoledne „Ramenní kloub – operační a pohybové intervence“, Praha (2011)
 • Balneologie – osvědčené i moderní prostředky léčby, Praha (2011)
 • Psychosomatický přístup v rehabillitaci, Praha (2010)
 • VI. Vinohradské odpoledne „Fyzioterapie u pacientů po CMP“, Praha (2010)
 • Sloupková korekční terapie, Daňkovice (2010)
 • V. Vinohradské odpoledne „Fyzioterapie u pacientů po operacích páteře “, Praha (2009)
 • III. Mezinárodní konference fyzioterapeutů ČR, Brno (2007)
 • Vybrané aspekty Bruggerova terapeutického konceptu, Praha (2007)
 • Terapie pacienta s CMP prvky Bobath konceptu, Praha (2006)
 • Aktuality ve fyzioterapii – Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti a problémy, Olomouc (2006)
 

 

Mgr. Martin Šlajchrt

fyzioterapeut

 • Terapeutický koncept BPP (J. Čápová, 2-5/ 2015)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (K. Košťálová, 1-12/2012)
 • Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily
 • Mojžíšové 1,2 kurz ( E.   Hladová, V. Jedličková)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (P. Bitnar, 5/2015)
 • Terapie gastroezofageálního traktu refluxu jícnu a dalších poruch jícnu (P. Bitnar, 10/2014)
 • Terapeutické využití kinesiotapu (Robert Válka, 10/2011)
 • Možnosti a terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP (J. Čápová, 7,8/ 2012)
 • Školící akce vedená Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc. (K. Lewit, 5/2012)
 • Poškození měkkých částí kolenního kloubu a následná rehabilitace (P. Bitnar, 5/2011)
 • Komplexní rehabilitace ramenního kloub (P. Bitnar, 3/2011)
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii (J. Urban, 3/2012)
 • Spirální kineziologie (Bc. Štěpán Haškovec, Mgr. Hana Vašíčková 5/2016)
 

 

 

Mgr. et Ing. Kateřina Vélová 

fyzioterapeut

 • Kineziotaping (EduSpa College 5/2012)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (odb.as.Mgr.Petr Bitnar 2/2014)
 • Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy (PhDr. Ondřej Čakrt PhD.4/2014)
 • Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční svalová inhibice (odb.as.Mgr. Petr Bitnar 6/2014)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (odb.as.Mgr.Petr Bitnar 9/2014)
 • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové, Ošetření svalového dna pánevního dle Mojžíšové, mobilizace SI kloubů a L páteře metodou Mojžíšové, kurz A+B+C (Mgr. Ludmila Hurtová 9/2014)
 • Terapie gastroezofageálního refluxu a dalších poruch jícnu (odb.as. Mgr. Petr Bitnar  10/2014)
 • Manuální lymfodrenáž (Dexter Academy, Hana Váchová 11/2014)
 • Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty (Mgr. Urban 3/2015)
 • Jóga a QI KUNG ve fyzioterapii (Dr. Pavel Švejcar 6/2015)
 • Fyzioterapie po úrazech ve sportu (Loic Paris 2/2016)
 • DNS – základní kurz „A“ (8/2015 Mgr. Geržová, Mgr. Havlíčková) 
 • DNS – část „B“ (1/2016, Prof. PaeDr. Kolář, Phd, Mgr. Oplatková)
 • DNS – část „C“ (12/2016, Mgr. Veselá, Mgr. Ujcová).
 • Vývojová kineziologie 3., 4. a 5. trimenon (10/2015 Mgr. Lepšíková)
 • Manuální lymfodrenáž (4/2017, Mgr. Toušková Helena)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2017, část A, B1, Mgr. Vlčková, Mgr. Špaňhelová)
 • DNS - část "D" (11/2017, Prof. PaeDr. Kolář, PhD, Mgr. Ujcová)

Kongresy a semináře:

 • Využití DNS v józe (Mgr. Ježková 5/2016)
 • Kineziologie páteře (Mgr. Lepšíková 10/2015)
 

 

Jana Skolilová

diplomovaná zdravotní sestra

 • Certifikovaný kurz Manuální lymfodrenáže (Dexter Academy, 2012)
 • Certifikovaný kurz EKG (MUDr. Kolář 2005)
 • Certifikovaný kurz o arytmiícha kardiostimulaci (Prof.MUDr. Robert Hatala,PhD- 2009,2010,2011)
 • Kurz pedagogiky a psychologie (FN Motol, 2005)
 • Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (RZP- 2015)

Kongresy a semináře:

 • Sympozium arytmologie a kardiostimulace-(2009,2010,2011,2012)
  aktivní účast
  - 2009 - arytmie u mladistvých a její možné řešení
 • Použití AED v praxi- AZ medica (2012, 2016)
 • Echokardiografie pro pediatry a kardiology (2013)
 • Terapeutické využití Vitamínu C -Edukafarm (2014)
 • Neodkladná resuscitace a urgentní stavy (2015)
 • Česká asociace sester-Odborná konference FN Motol (2015,2016)
  aktivní účast:
  - 2015 - Krevní plazma ve sportovní medicíně
  - 2016 - Využití krevní plazmy v léčbě svalového poranění.

 

 

 

 

 

 

Hana Koutová, DiS.

Diplomovaná zdravotní sestra, lymfoterapeut 

 • Manuální lymfodrenáže (Flandera, 2010)
 • Kurz Reflexní lymfodrenáže (buď fit studio, 2014)
 • Baňková masáž (ReFit, 2008)
 • Kinesio-taping lymfatického systému (Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera, 2011)
 • Certifikovaný kurz lymfologické společnosti - Techniky mízní drenáže (2016)

Kongresy a semináře:

 • Kongres České angiologické společnosti (2014)
 • Kongres České lymfologické společnosti: Lympho (2015)
 • Česká asociace sester region Praha, FN Motol (2014)
  aktivní účast: Koutová H.: Role lymfodrenáže a poúrazových stavů
 • Česká asociace sester region Praha, FN Motol (2015)
  aktivní účast: Koutová H.: Lymfoterapie v praxi
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2012)
 

 

Lucia Strenková

lymfoterapeut

 • Klasické masáže (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2004)
 • Manuální lymfodrenáže (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)
 • Estetické formování postavy (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)
 • Zájmový kurs Měkkých technik (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2006)
 • Reflexní masáže (Soukromé vzdělávací a nestátní zdravotnické zařízení Stanislava Flandery, 2009)

Kongresy a semináře:

 • Kongres České lymfologické společnosti: Lympho (2010, 2011, 2012, 2013, 2015)
 • Kongres České angiologické společnosti (2014)
 • Kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (2012)
  aktivní účast: Strenková L.:  Proč je dnes lymfodrenáž základní součástí RHB po ASK a traumatech
 • Kardiopulmonální resuscitace s použitím AED v praxi (AZ-Medica 2012,2016)

 

 


 

 

Monika Štíbrová

lymfoterapeut a masér

 • Sportovní masáž ( Středisko vzdělávání Belgická ul.,na základě akreditace Min.škol.,mlád.a těl., 1991)
 • Manuální lymfodrenáže ( Flandera, 2005)
 • Trigger points ( EduSpa College, 2014)
 

 

 

 

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Ozveme se Vám

Ozveme se Vám

Přes kontaktní formulář.

Akutnost Vašeho stavu
 • čerstvé zranění
 • chronický problém
 • jiná akutnost

Můžete nás také kontaktovat na tel. +420 220 514 761
nebo nám napište na email info@barnamedical.cz

Newsletter

FAQ

Budu si léčbu u vás vůbec moct dovolit? Lze ji hradit i z veřejného zdravotnictví?
Ano, samozřejmě. Mezi pacienty neděláme rozdíly. Máme uzavřené smlouvy s nejčastějšími zdravotními pojišťovnami v České republice – viz naše smluvní pojišťovny v zápatí webu. Osobní přístup ke každému pacientovi je pro nás naprosto klíčový.  


Specializujete se pouze na sportovce a sportovní medicínu?
Neléčíme pouze sportovce. Dveře jsou u nás otevřeny každému, kdo řeší akutní nebo chronické problémy s pohybovým ústrojím, či ho pouze zajímá prevence. Nesprávné pohybové návyky a s tím spojené nemoci vznikají například i při celodenní sedavé práci u počítače apod.


Mám akutní bolesti zad. Mohu se objednat rovnou k vám?
Ano, můžete. Stačí, když nám ve formuláři na našem webu zanecháte své telefonní číslo a my se Vám do hodiny ozveme. Na akutní bolesti zad se dokonce specializujeme. Díky nejmodernější přístrojové diagnostice a terapii Vám dokážeme velice rychle ulevit od bolesti. Následné rehabilitace sestavená přímo Vám na míru pak pomůže vyléčit skutečnou příčinu problémů.

V čem se odlišujete od ostatních? Proč se mám léčit právě u vás?
Náš přístup je celostní a pohled na pacienta komplexní. Vždy hledáme skrytý původ nemoci či problému. K tomu nám pomáhá i nejmodernější přístrojová diagnostika, kterou máme jako jedni z mála v České republice k dispozici a tím se řadíme ke světové špičce.

 

Spolupracujeme

Smluvní pojišťovny
Kontakty

Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov
vstup A/B - 3. patro

Mobil: +420 731 682 650, +420 731 682 651
Email:

Ordinační doba
Pondělí - Pátek od 8:00 do 17:00

Web: BARNA MEDICAL | © BARNA MEDICAL